Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Norrbärke Sparbank

Norrbärke Sparbank bedriver bankrörelse med tillstånd från regeringen. Banken står under Finansinspektionens tillsyn.

En sparbank är inte som andra banker. Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område och utan ägare eller enskilt vinstintresse. Den vinst som uppkommer fonderas för att trygga insättarnas medel.

Eftersom sparbanken inte har några ägare eller medlemmar kan den inte skaffa kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål, vars syfte är att främja utveckling i sparbankens verksamhetsområde.

Huvudmän ytterst ansvariga

De som är ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen, som i Norrbärke Sparbank är 32 st. De fungerar som bankens ambassadörer och representerar bankens kunder. Både geografiskt i verksamhetsområdet och inom olika yrkeskategorier.

Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur sparbankens styrelse och styrelsen utser VD.

Sparbankernas Riksförbund

Norrbärke Sparbank är medlem i Sparbankernas Riksförbund, som är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

På Sparbankernas Riksförbunds hemsida kan du läsa mer om Sparbankernas relation till Swedbank och vad som skiljer en Sparbank från vanliga banker.

Om Norrbärke Sparbank

Namn
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Webbplats

Organisationsnummer
Bankgiro
Clearingnummer

Norrbärke Sparbank
Box 505, 777 25 Smedjebacken
Hamngatan 2, 777 30 Smedjebacken
0240 - 59 10 00
info@norrbarke-sparbank.se
norrbarke-sparbank.se

583800-5246
981-2405
8240-4

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger