Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Ansökan om Sponsring

Banken får årligen in ett stort antal förfrågningar om medverkan i olika sammanhang och för att stödja olika föreningars viktiga verksamhet. För att kunna göra en bedömning av Er förfrågan i förhållande till andra angelägna aktiviteter, har vi beslutat om att låta testa Er och alla andras ansökningar vi får in. Testet ligger sedan som underlag för vår vidare bedömning av vilka projekt och föreningar vi kan stödja. 

Vi vill att Ni testar Ert förslag till sponsor- samarbete med nedanstående fyra enkla frågor.

  • Är Er verksamhet bred, folklig och lokalt god förankrad?
  • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av bankens varumärke?
  • Erbjuds möjlighet till aktiviteter där banken när t ex ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?
  • Ingår konkreta affärer, t ex föreningens bankaffärer, i Ert förslag?

Om svaren är JA på samtliga frågor - gå vidare och fyll i Ansökan om Sponsring. Länk till ansökningsblanketten finns till höger på sidan. 

Om svaret är nej på någon fråga - utveckla förslaget till samarbete. 
Om svaret är NEJ på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för föreningen eller projektet. 
Från bankens sida ser vi fram emot Era förnyade ansökningar och vi hoppas kunna besvara dem så snart som möjligt.

Mer informatio

AnsökanWord


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger