Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar vi mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi arbetar förebyggande för att förhindra att vi som bank används för penningtvätt eller finansiering av terrorism - två stora samhällsproblem. För att upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett flertal aktörer, bland annat andra banker, myndigheter och polisen. 

Penningtvätt 

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt eller försök till penningtvätt är kriminell verksamhet som inte sällan har internationella kopplingar. Rent tekniskt är det när man genom transaktioner och andra aktiviteter försöker få illegalt intjänade pengar att framstå som lagliga genom att försöka dölja ursprunget på dem.

 

De illegala pengarna kan komma från exempelvis narkotikaförsäljning, skattebrott eller korruption vilket man sedan försöker dölja genom att exempelvis få in pengarna på ett bankkonto där de sedan kan användas som vanliga pengar.

Vårt förebyggande arbete mot penningtvätt

  • Processer kring kundkännedom – när du blir kund, och även ibland när du är i kontakt med oss i övrigt, ställer vi frågor om dig och din ekonomi.
  • Transaktionsmonitorering - vi övervakar alla transaktioner med system vars syfte är att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden.
  • Signaler från system och processer – när vi får signaler om avvikelser så gör vi djupare analyser, såväl själva som med extern hjälp.
  • Misstänkt penningtvätt eller försök till penningtvätt - som bank har vi ansvar för att upptäcka och förhindra misstänkt penningtvätt och rapportera dessa till Finanspolisen. Det är sedan polisen som utreder om det begåtts något brott.
  • Den utredda kunden - om det bedöms som nödvändigt kan vi se till att kunden i fråga lämnar banken.
  • Banksekretess – att vi har banksekretess betyder att vi har tystnadsplikt. Vi kan inte säga något om vem som är eller har varit kund hos oss. Detta garanterar att personliga uppgifter inte förs vidare. Vi får inte heller säga något om vem eller vilka som vi misstänker kan ha kopplingar till penningtvätt.

Finansiering av terrorism

För att bankerna inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansieringen av terrorism.
 

Låna inte ut ditt kontonummer till okända

För att kunna flytta pengar som stulits från personer som utsatts för internetbedrägerier eller andra typer av bedrägerier behöver bedragarna tillgång till existerande bankkonton. Genom annonser på webbplatser och via e-postmeddelanden luras svenska bankkunder att låna ut sina kontonummer. Den som lånar ut sitt kontonummer kan komma att medverka till en brottslig handling.