Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Gör ett val, en gång - Fondguide Premiepension

Fondguide Premiepension är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder. Det ansvaret lämnar du över till Indecap som är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Indecap anpassar fondvalen i ditt sparande utifrån din valda risknivå samt rådande marknadsförutsättningar.

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av fyra fondportföljer:

  • Fondguide Premiepension Offensiv – har en relativt hög risk då den i synnerligen övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk.
  • Fondguide Premiepension Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Extra skydd för nära och kära

I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas dessa pengar ut till dina valda förmånstagare.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondförvaltare och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Ökade krav på säkerhet

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett.

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap.

Pris

55 kronor i månaden och betalas via autogiro.
För dig under 30 år eller över 65 år är tjänsten kostnadsfri.

Sedvanliga underliggande fondavgifter tillkommer.

Så här fungerar Fondguide Premiepension

Utifrån rådande marknadsförutsättningar anpassar Indecap kontinuerligt den övergripande inriktningen och fondvalet i ditt sparande. Som oberoende aktör har Indecap inga bindningar till någon fondförvaltare eller till Premiepensionsmyndigheten, utan väljer de Premiepensionsförvaltare som de enligt sina analyser anser ha störst chans till god utveckling inom respektive placeringsinriktning.

Ökade krav på säkerhet

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett. Kontakta oss så hjälper vi dig med blanketterna.

Ladda ner Indecap-appen

Ladda ner appen för iPhone, iPad och iPod Touch (App Store)

Ladda ner appen för Android (Google Play)

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap via Banken.

Vilken portfölj passar dig?

Du kan välja mellan olika fondportföljer med lite olika riskskala. Prata med din rådgivare för att hitta det alternativ som passar dig.

Med tillägg Generationsväxling

Samtliga portföljsammansättningar kan fås med Generationsväxling. Vilket innebär att risken i portföljsammansättningen successivt minskas ju äldre du blir.

Extra skydd för nära och kära

I priset för Fondguide Premiepension ingår även ett efter­levande­skydd fram till du ­fyller ­65 år. Om du skulle avlida tillfaller hela sparkapitalet dina valda förmånstagare, vilket inte är fallet vid ett eget premie­pensionssparande.

Villkor för återbetalningsskydd (pdf)

Mer information om Fondguide Premiepension och portföljerna hittar du på Indecaps hemsida.

Till indecap.se

Indecap är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer. Hittills har Indecap bara vänt sig till större pensionskassor och stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som PPM-sparare genom Fondguide Premiepension att använda Indecaps fondanalys.

Försäkringsgivare
Lloyds underwriters som företräds av Nordeuropa Försäkring.

Skaffa Fondguide Premiepension

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger