Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktuella räntor

Gäller från och med 2015-03-04

Information om den statliga insättningsgarantin

Konton som så anges nedan omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Konto

Ränta och kontovillkor i korthet

Smedjebackskontot

Ränta för närvarande: 0,10 %

Räntan utgår från första kronan. Inget krav på lägsta saldo. Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

E-sparkonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

För dig som är ansluten till internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Framtidskonto

Ränta för närvarande: 0,25 %

Minsta belopp: 50.000 kr. Ett fritt uttag/år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

IP-Pensionskonto

Ränta för närvarande: 0,15 %

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto, ISK

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Skogskonto

Ränta för närvarande: 0,50 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

Ränta för närvarande: 0,00 %

För ungdomar 13 - 20 år. Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Löne och pensionskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Räntor på villalån och fritidshus

Gäller från och med 2018-12-28


Räntebindning

Räntesats

3 månader

2,25 %

1 år

2,25 %

2 år

2,20 %

3 år

1,95 %

4 år

2,20 %

5 år

2,30 %

Mer information


AvgiftsinformationPDF


Ordlista över betaltjänsterPDFHur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger