Skip to content

Frågor och svar om appen för företag

Kom igång

 • För att vi ska kunna ge dig en säker upplevelse behöver du ha operativsystem av version 10.0 eller senare i iPhone och version 6 eller senare i Android. Den mobila enheten behöver även ha stöd för OpenGL ES 2.0 eller senare. Med ett äldre operativsystem går det inte att installera appen i mobilen. Du kan själv uppdatera till ett senare och säkrare operativsystem genom att ansluta mobiltelefonen till datorn med datorsladden (USB) som tillhör telefonen. Normalt startar uppdateringen direkt, följ då instruktionerna som visas i datorn. Krav för appen: iPhone: iOS version 10.0 eller senare. Android: Android version 6 eller senare. För att se vad du har för version av operativsystem: För iPhone: Välj Inställningar – Allmänt – Om – Version. För Android: Det kan skilja från telefon till telefon hur man ser vilken version av operativsystemet man har i sin Android-mobil. Vanligtvis går det att kolla så här: välj Program – Inställningar – Om telefonen – Androidversion.

Logga in

 • Så här loggar du in med säkerhetsdosa:
  Säkerhetsdosa med engångskod
  1. Starta säkerhetsdosan med pil-knappen.
  2. I dosan står det PIN. Ange din fyrsiffriga pinkod i dosan.
  3. I dosan står det nu APPLI. Tryck 1 i dosan.
  4. I dosans display ser du nu din engångskod. Mata in den i fältet för engångskod
  5. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

  Säkerhetsdosa med kontrollnummer
  1. Starta säkerhetsdosan med pil-knappen.
  2. I dosan står det PIN. Ange din fyrsiffriga pinkod i dosan.
  3. I dosan står det nu APPLI. Tryck 2 i dosan.
  4. Mata in kontrollnumret i dosan. Det består av åtta siffror och visas i appen.
  5. I dosans display ser du nu din svarskod. Mata in den i fältet Svarskod i appen.
  6. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

 • Om du har företagskopplad dosa som ID-metod, saknar du avtalet för Mobilt BankID. Därför får du ett felmeddelande och du behöver ändra din ID-metod till att kunna använda alla typer av ID-metoder. Om man har företagskopplad dosa är den oftast upplagd som den enda tillåtna ID-metoden för företaget.

  Om du är enskild näringsidkare vänligen kontakta Kundcenter Företag på 0771-33 44 33 så kan de hjälpa till att ändra din ID-metod.
  Tillhör du ett aktiebolag, vänligen kontakta ditt bankkontor.

Mobilt BankID

 • Mobilt BankID är en personlig id-handling och för att kunna beställa Mobilt BankID behöver du vara privatkund i Swedbank eller Sparbankerna. Du beställer Mobilt BankID i appen för privatpersoner under Inställningar –
  Hantera tjänster. Du kan även beställa i Internetbanken under Tillval – BankID eller på ett bankkontor.

 • 1. Ladda ner BankID säkerhetsapp till din mobil eller iPad. Sök på "BankID" i AppStore eller Google Play för att hitta appen.
  2. Logga in i din internetbank och beställ Mobilt BankID under menyn Tillval – BankID. Följ instruktionerna i internetbanken för att beställa. Det går även bra att beställa Mobilt BankID i appen för privatpersoner. Det gör du under Inställningar – Hantera tjänster – Mobilt BankID.
  3. När du loggar in i appen, välj Mobilt BankID i listan för inloggningsmetoder. Tryck Fortsätt.
  4. BankID säkerhetsapp kommer att startas automatiskt. Logga in genom att fylla i den säkerhetskod du valde när du beställde ditt mobila BankID.

 • Du kan logga in med mobilt BankID i appen för iPad även om ditt mobila BankID är installerat på en annan enhet, t ex din smartphone

  Gör så här:
  1. Välj BankID som inloggningsmetod. Skriv in ditt personnummer och tryck Fortsätt.
  2. Appen BankID startar automatiskt på iPaden om du har laddat ner BankID säkerhetsapp. Stäng BankID säkerhetsapp genom att tryck på hem-knappen i din iPad.
  3. Öppna appen för iPad igen.
  4. Starta BankID säkerhetsapp i den enhet där du har ditt mobila BankID installerat. BankID säkerhetsapp kommer nu att ansluta till inloggningen som du har påbörjat i din iPad. Fortsätt med inloggningen som vanligt.

  Observera att du kan bara ha ett BankID per enhet. Alltså på en iPad kan endast en person ha sitt bankID installerat. Men det är möjligt att logga in i iPad-appen med mobilt BankID som du har nedladdat på din mobiltelefon.

 • Du kan ha upp till tre stycken Mobilt BankID till exempel i mobiltelefonen på jobbet, i privata mobiltelefonen och i surfplattan.

 • Kodkort till Mobilt BankID använder du för att aktivera Mobilt BankID för utökad användning. Med ett Mobilt BankID som är aktiverat för utökad användning får du tillgång till samtliga tjänster i internetbanken och appen. Du har bland annat möjligheten att lägga till nya mottagare för betalningar och överföringar.

 • Har du glömt ditt lösenord till mobilt BankID, behöver du spärra det och beställa ett nytt. Det gör du under menyn Tillval i internetbanken, välj BankID i menyn, eller i appen: Välj Inställningar – Hantera tjänster – Mobilt BankID.

Konton

 • I kontohistoriken kan du se transaktioner 13 månader tillbaka i tiden.

 • Ett clearingnummer anges i början av ett kontonummer och skrivs utan bindestreck eller punkter.
  Swedbanks och sparbankernas clearingnummer består alltid av fyra eller fem siffror. Börjar clearingnumret med en 8 ska du ange fem siffror annars ange fyra siffror."

 • Ett reserverat belopp är ofta ett kortköp eller ett kontantuttag. Det är mottagaren av pengarna som reserverar beloppet om du till exempel har gjort ett kortköp.

  Vid ett köp eller uttag reserveras beloppet genom att det räknas från det tillgängliga beloppet på kontot.

  Köpet eller uttaget är ett reserverat belopp tills dess att beloppet är bokfört. Under tiden som beloppet är reserverat går det inte att se var transaktionen är gjord.

 • Tillgängligt belopp är det belopp som är disponibelt på ett konto. Alltså det belopp som du kan använda för kortköp och uttag.

  Det tillgängliga beloppet påverkas av:
  – Beviljad kontokredit (är inräknat i tillgängligt belopp).
  – Reserverat belopp, till exempel kortköp i affär (är inräknat i tillgängligt belopp).
  – Framtida insättning, till exempel lön (är inte inräknat i tillgängligt belopp).

 • Snabbsaldo fungerar endast för enskilda näringsidkare vars personnummer är samma som företagets organisationsnummer.

 • Avsändarens namn får du fram under Ekonomisk översikt. Klicka på det konto som insättningen har ägt rum på och leta upp Swish-betalningen i transaktionslistan. Klicka sedan på betalningen så kommer avsändarens namn att visas.

 • Gå in på kontohistoriken och tryck på informationsknappen till höger. Kontots IBAN och BIC visas.

 • Här ser du en prognos för dina ankommande bankgirobetalningar till kontot.

 • Här visas en prognos för dina ankommande bankgirobetalningar. Informationen visas under bankdagar kl 10 - 13. Fullständig information visas i internetbanken företag.

Betala

 • Har du gjort en omgående betalning:
  Om du godkänner betalningen före kl 10.00 en vardag (bankdag) når betalningen mottagaren samma dag. Godkänner du betalningen efter kl 10:00 en vardag (bankdag) når betalningen mottagaren nästa dag.
  En omgående betalning kan inte ändras.
  Har du gjort en betalning med förfallodatum:
  När du anger förfallodatum når pengarna mottagaren på förfallodatumet och uttaget sker från kontot samma dag.
  Om förfallodatumet infaller en lördag eller helgdag når pengarna mottagaren vardagen (bankdagen) före förfallodatumet och uttaget från kontot görs samma dag.
  Betalning med förfallodatum kan du ändra eller ta bort fram till dagen före valt förfallodatum.

 • Vid betalning till bg/pg:
  Vill du att betalningen ska nå mottagaren ett visst datum fyller du i det datumet som förfallodag. Förfallodagen behöver vara minst en dag framåt i tiden. Pengarna kommer då att dras från kontot samma dag som den når mottagaren.
  Om valt förfallodatum är en lördag eller helgdag får mottagaren pengarna helgfria vardagen innan. Pengarna dras från ditt konto samma dag. Behöver du ändra något kan du göra det fram till klockan 24.00 dagen före valt förfallodatum.
  Vill du att pengarna ska nå mottagaren så fort som möjligt lämnar du fältet för förfallodatum tomt. Pengarna kommer då att dras direkt från ditt konto.

 • Om du har fått en avvisad betalning ser du en ikon som påminner dig om det i menyraden i appens övre högra hörn. Klicka på ikonen om avvisad betalning så får du reda på orsaken till att betalningen blivit avvisad och kan ändra uppgifterna i betalningen. Vill du att betalningen ska betalas så fort som möjligt lämnar du fältet för förfallodatum tomt. Nu kan du godkänna betalningen på nytt eller ta bort den avvisade betalningen.

 • Din telefonkamera behöver ha autofokus för att OCR-skannern ska vara tillgänglig och fungera i appen.

 • Ja, under ikonen Betala och överföra, hittar du dina inkomna e-fakturor. Här kan du ändra belopp, datum och från-konto för e-fakturan och godkänna betalningen med din ID-metod. Det är endast de e-fakturor som kräver en aktiv betalning som syns i appen. Resten av e-fakturorna hittar du i internetbanken som vanligt.

 • Under ikonen Betala och överföra finns menyvalet Inkomna e-fakturor. Här hittar du dina inkomna e-fakturor och kan betala räkningarna.

 • Ja. Vid signeringsmetod Två i förening finns en generell beloppsgräns på 99 999 999,99 kr per signering. Utöver den generella beloppsgränsen finns, för företagskunder som använder signeringsmetod Ensam, nya beloppsgränser.
  De nya beloppsgränserna är en säkerhetslösning där vi som bank begränsar beloppet vid överföringar och betalningar i internetbanken och appen för företag.
  Begränsningen kontrolleras per signering och de signerade beloppen ackumuleras per kalenderdygn. Begränsningen gäller per kalenderdygn.

  Beloppsgränsen gäller inte:
  – Om signering görs Två i förening
  – Överföringar mellan egna konton i samma bank
  – Betalningar till Skatteverkets BG-nummer 5050-1055
  – Tjänsten e-lönelista
  – Tjänsten Filöverföring

  – Koncernintern överföring inom Koncernkonto

Överföra

 • En överföring till ett konto inom Swedbank eller Sparbankerna når mottagaren direkt. En odaterad överföring till ett konto i en annan bank som du gjort innan kl 13 når mottagaren samma dag. Är överföringen gjord efter kl 13 når den mottagaren nästkommande bankdag. Har du gjort en överföring med förfallodatum når den mottagaren det valda datumet.

 • Dra och överför är ett sätt att göra snabba överföringar mellan dina egna konton. I kontoöversikten, håll nere fingret på det konto du vill föra över pengar från för att aktivera Dra och överför-funktionen. De konton som du kan flytta pengar mellan markeras i kontolistan. Dra nu från-kontot till det konto du vill överföra pengar till och släpp sedan. Välj belopp. Överföringen sker direkt.

Kort

 • Ring 08-411 10 11 för att spärra ditt kort. Linjen är öppen dygnet runt. Ringer du från utlandet är numret +46 8 411 10 11.

Fonder

 • Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Du kan göra engångsinsättningar eller starta ett regelbundet sparande då ett bestämt belopp dras från ditt konto (till exempel månadsvis). Du kan välja att spara på fondkonto eller kapitalförsäkring. Främsta skillnaden är hur du beskattas årligen samt vid köp/byte och försäljning. I appen köper du fonder under Spara och Placera. Klicka på ditt fondkonto, under innehavet finns knappen Köp fonder.

 • Fondguiden är ett stöd för dig som vill ha hjälp att hitta fonder. Fondguiden består av ett 70-tal fonder från Swedbank Robur och andra svenska eller internationella fondbolag. Fonderna finns inom tillgångsklasserna aktie-, ränte-, blandfonder samt alternativa placeringar inom 17 olika fondkategorier.

Värdepapper

 • Under menyvalet "Kurslistor" hittar du listor för alla fonder, värdepappersmarknader, index, räntebärande papper och valutor.

 • Du kan välja om du vill lägga din order för avslut till marknadspris (MP) eller till ett pris som du själv väljer.

  Välj pris för att själv sätta det pris som du vill köpa eller sälja värdepappret till. Så fort en matchande order finns på marknaden går din order till avslut utan fördröjning. Finns inga matchande order på marknaden ligger din order kvar under hela giltighetstiden.
  Välj marknadspris för att få det bästa priset på marknaden just nu. När du lägger en order till marknadspris försöker vi göra avslut till den bästa möjliga kursen på marknaden, vilket kan ta lite tid. Du kan få bättre kurs med marknadspris än med eget pris men i gengäld kan avslutet fördröjas något.

 • Köpkraften visar hur mycket du kan köpa värdepapper för. När vi beräknar köpkraften tar vi hänsyn till beloppet på likvidkontot, likvider från preliminära transaktioner (genomförda affärer som inte likvidbokförts), utestående köporder samt eventuellt belåningsvärde på innehav.

 • Nasdaq OMX Stockholm, (för New York, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn krävs Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium):
  Large Cap
  Mid Cap
  Small Cap
  Aktiebevis
  Tecknings- och köpoptioner
  First North (ej i Köpenhamn)
  Warranter
  OM - Aktieoptioner (Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium)
  OM - Indexoptioner (Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium)
  Aktietorget
  Nordic Growth market (NGM):
  NGM Equity
  NGM Nordic MTF
  sNDX

 • En affär med utländsk aktie består av två delar; en aktieaffär och en valutaaffär. Det innebär att värdet av ditt innehav påverkas av både aktiekursen och valutakursen. Du kan alltså få ett ökat eller minskat värde på ditt innehav, trots att aktiekursen stått still, om valutakursen har rört sig i någon riktning.

 • När du handlar utländska aktier växlas valutan automatiskt i samband med aktieaffären. Valutaväxlingen sker direkt vid avslutet. Vid köpet betalar du courtage och en valutaavgift (för nuvarande cirka 0,50 procent). Båda räknas in i anskaffningsvärdet.
  Om du ofta handlar med utländska aktier i ett specifikt land kan det vara bättre att i stället öppna ett valutakonto. För att öppna valutakonto är du välkommen att ringa oss på 0771-22 11 22 personlig service eller komma in på ditt bankkontor. Har du inte telefontjänsten personlig service kan du ansluta dig i din internetbank under menyn Tillval – Telefonbanken.

 • Om du vill köpa eller sälja och värdepapperstjänsten i appen inte är tillgänglig, är du välkommen att ringa oss på 0771-22 11 22 personlig service eller komma in på ditt bankkontor för direkt hjälp. Har du inte telefontjänsten personlig service kan du ansluta dig i din internetbank under menyn Tillval – Telefonbanken.

Säkerhetsdosa eller företagskopplad dosa

 • 1. Kontrollnumret vid inloggning i Swedbanks internetbank börjar alltid med siffran 9.
  2. Vid uppläggning av betalningsmottagare är kontrollnumret baserat på det kontonummer (alternativt BG/PG) du ska godkänna (om det kommer upp något annat nummer, avbryt).
  3. När belopp ska godkännas börjar kontrollnumret ofta med siffran 0 (om det inte är väldigt stora belopp som ska betalas eller överföras).
  Så fort du känner dig det minsta osäker inför en situation, avbryt ärendet och kontakta oss för råd och stöd.

 • Du måste omedelbart byta batteri när en batterisymbol visas i fönstret. Det gäller dock inte den kopparfärgade, svarta ovala eller den stora dosan! Då går du i stället till kontoret och hämtar ut en ny dosa. Skulle dosan ladda ur så förstörs inställningarna. Du behöver ett CR2032 litiumbatteri som finns i klock- och kameraaffärer.

Notiser

 • Notiser är meddelanden som skickas ut vid olika händelser som berör din ekonomi. Meddelandet skickas till din telefon eller Ipad och aktiveras under Inställningar. Du kan få notiser om:

   

  - avvisad betalning

  - inkommen e-faktura

  - inkommen swish-betalning

  - värdepappersorder som blivit en order eller gått till avslut

  - Trigger/Stop Loss som blivit en order eller gått till avslut

  - kursbevakning för aktier, mobil-TV-sändningar (Swedbank Direkt)

  - finansiella nyheter (Breaking news).

 • För att kunna aktivera notiser:
  1. Lägg till notiser i avtalet Bevaka ärenden i internetbanken.
  2. När avtalet är uppdaterat, aktivera notiserna i appen.

  Om du har en enskild firma, kan du inte ha notiser aktiverade både på företaget och privat, utan du behöver välja.

 • För att kunna få notiser, behöver du godkänna att appen får skicka notiser till din telefon/iPad. Det gör du under notiser i inställningar i telefonen/iPaden.

 • Notiser är kopplade till respektive företag. Vill du stänga av notiser för något av företagen gör du det under Inställningar för respektive företag, på samma ställe som du aktiverade notiserna.

 • Som företagsanvändare loggar du in i appen för företag
  1. Välj "Inställningar" och "Notiser"
  2. Slå på "Inkommen Swish-betalning"

 • Företaget får direkt en notis från appen när en privatperson genomfört en Swish-betalning. Inloggning krävs inte för att se notisen.

 • 1. Logga in i Internetbanken företag
  2. Välj "Tillval/Bevaka ärenden" i huvudmeny
  3. Välj Anslut (Har företaget redan tjänsten "Bevaka ärenden" väljer denne "Ändra" i menyn
  4. Markera att företagets användare ska kunna få Swish-notis i appen för företag (det vill säga app-kolumnen)
  5. Företagsanvändaren loggar in i appen för företag, väljer ”Inställningar” och ”Notiser” och slår på ”Inkommen Swish-betalning”.

 • Nej, Swish-notis kostar ingenting.

 • Om du har enskild firma måste du välja om du vill ansluta till tjänsten via internetbanken privat eller internetbanken företag.

 • Nej.

Övriga frågor

 • Swedbank har inte några planer just nu på att lansera en app för Windows Phone. Vi har en ständig bevakning av hur marknaden för smarta mobiltelefoner utvecklas och jobbar intensivt med att tillfredsställa våra kunders behov. Därför tittar vi just nu på hur en lösning som funkar för kunder som har andra operativsystem än Android och iPhone ska se ut i framtiden.

 • Banken behöver ha tillgång till din mobiltelefon för att tjänsten ska fungera korrekt. Nedan finns en komplett lista över de frågor som appen ställer till din smartphone och orsaken till att frågorna ställs.

  Fullständig internetåtkomst
  (android.permission.INTERNET)
  Används för att kunna kommunicera med servern.
  Visa nätverksstatus
  (android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
  Används för att kunna kontrollera om telefonen är uppkopplad på något nätverk så att appen kan avgöra om det går att kommunicera med servern eller inte.
  Läsa telefonstatus och identitet
  (android.permission.READ_PHONE_STATE)
  Används för statistikinsamling.
  Ringa telefonnummer direkt
  (android.permission.CALL_PHONE)
  Används för att kunna starta telefonsamtal direkt från appen. Detta används bland annat under "Hitta oss" för att ringa upp bankens olika tjänster och kontor.
  Kontrollera vibratorn
  (android.permission.VIBRATE)
  Används för att kunna vibrera telefonen i samband med notifieringar.
  Förhindra att telefonen sätts i viloläge
  (android.permission.WAKE_LOCK)
  Används för att kunna väcka upp telefonen för att visa notifieringar.