Vi vill att Ni testar Ert förslag till sponsor-samarbete med nedanstående fyra enkla frågor.

  • Är Er verksamhet bred. folklig och lokalt god förankrad?
  • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av bankens varumärke?
  • Erbjuds möjlighet till aktiviteter där banken kan delta vid arrangemang för t ex ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?
  • Ingår konkreta affärer, t ex föreningens bankaffärer, i Ert förslag?

Om svaren är JA på samtliga frågor - gå vidare och fyll i Ansökan om Sponsring