Följande dokument blir digitala som standard från och med mars 2021:

  • Bokföringsavi avgifter. Innehåller företagets kostnader för banktjänster och eventuella transaktionskostnader. Dokumentet blir tillgängligt digitalt fr.o.m mars 2021 och har tidigare endast skickats ut postalt.
  • Kontoudrag
  • Årsbesked
  • Låneaviseringar
  • Aviseringar för Internationella betalningar

Så här hittar du digitala dokument och post i internetbanken 

  • Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på vår webbsida. Följ instruktionerna för inloggning.
  • Du hittar dokumenten under menyvalet för dokument i ekonomiska översikten.
  • Där kan du även välja vilka dokument du vill ta emot digitalt och vilka du vill få skickat till dig postalt.