Du behöver inte göra något om du accepterar de nya villkoren, annars har du rätt att säga upp avtalet innan den 1 mars 2021 då de nya villkoren börjar gälla.

Vissa av dokumenten finns även på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor Företagstjänster med mera

Swedbank och sparbanker

Villkor Företagstjänster med mera - Swedbank och sparbankerna (pdf)

Villkor Fondkonto

Swedbank och Sparbanker

Villkor Fondkonto och fondhandel - Swedbank (pdf)

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor Depåavtal

Swedbank och Sparbanker

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Swedbank (pdf)

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Sparbank (pdf)