Identifiering

För att kunna göra bankärenden via telefon behöver du identifiera dig med hjälp av en personlig kod eller med Mobilt BankID.

Extra kontrollfrågor

I vissa situationer gör banken extra kontroller genom att ställa frågor till dig.

Inspelning

Alla samtal till Kundcenter spelas in (loggas) så att du som kund och banken i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.

Telefoner i banklokalen

På många av bankens kontor finns kundtelefoner, som du kan använda för att kontakta Kundcenter. Dessa uppfyller våra säkerhetskrav så att ingen annan kan komma åt ditt engagemang genom att exempelvis trycka på telefonens repeteraknapp.