Som exportör ställs du inför en rad frågeställningar innan en affär går i lås. Somliga är av rent praktisk karaktär, som hur betalningens ska ske och när. Andra är av mer strategisk karaktär och handlar om riskminimering. Oavsett vad eller till vem du ska exportera bör du se över följande områden:

Riskhantering

Risker i affärsomgivningen – Trade Finance

Är risken att din affär påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din affärskontakt.

Risker i affärsomgivningen

Betalningslösningar

Effektiv rörelsekapitalhantering, genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Detta oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Betalningslösningar

Konton – Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Konton

Finansiering

Utlandsaffärer betyder nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre inköp till fastighetsfinansiering.

Finansiering