Hoppa till textinnehållet

Utländska aktier

Våra aktiemarknader

Vi erbjuder handel online i värdepapper noterade på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och USA.  

Mer information kring handel på marknaden i USA och Baltikum

Amerikanska aktier

Mer information om amerikanska aktier.

Baltiska aktier

Mer information om baltiska aktier.

Vanliga frågor och svar

  • En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde.

  • Nej, det finns ingen gräns, annat än priset på den aktien du köper. Men tänk på att courtaget tillkommer, så om du handlar för små belopp blir courtagekostnaden en relativt stor andel.

  • Skillnaden mellan A- och B-aktier är antalet röster vid bolagsstämman. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien. Aktieägarna tillsätter bolagets styrelse genom att rösta på bolagsstämman. Utdelningen i A- respektive B-aktier är lika stor.

  • Vi har samlat några fler av de vanligaste frågorna gällande aktier.

    Fler frågor och svar om aktier

Mer information

Aktiellt

Nyheter om börs och bolag, aktierekommendationer och mycket mer.

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument?

Aktieskola

Lär mer om värdepapper.