I princip kan man säga att det finns samma varianter av värdepapperstjänster utanför ISK som inom ISK, det vill säga:

  • Värdepapperstjänst BAS ISK
  • Värdepapperstjänst Aktiv ISK
  • Värdepapperstjänst Premium ISK
  • Värdepapperstjänst Personlig Mäklare ISK

I de flesta fall gäller samma villkor för de olika tjänsterna oavsett om de är inom ISK eller inte, det finns dock ett undantag – Värdepapperstjänst Bas. Priset är detsamma, men däremot finns det olikheter vad gäller hanteringen vid emissioner och dylikt, beroende på om du väljer Värdepapperstjänst Bas inom ISK eller inte. Läs mer om skillnaderna nedan.

Värdepapperstjänst BAS i ISK

  • Vid bolagshändelser (emissioner och dylikt) skickar vi ett brev till dig. Om du inte svarar försöker banken i normalfallet sälja rätterna, förutsatt att det är möjligt.
  • Vid nyemissioner kan du svara via Teckna-knapp i internetbanken.
  • Dina värdepapper är registrerade på en depå i banken (vilket innebär att värdepapperen är förvaltarregistrerade). Så om du vill delta på årsstämmor eller omröstningar måste aktierna omregistreras, kontakta då banken så hjälper vi dig. Därefter ska du anmäla dig till bolaget.

Värdepapperstjänst BAS utanför ISK

  • Vid bolagshändelser skickar emissionsbanken brev till dig. Det kan alltså vara vilken bank eller fondkommissionär som helst, beroende på vem bolaget har anlitat vid det här tillfället.
  • Du måste själv kontrollera och anmäla deltagande i emissioner och dylikt, i annat fall förfaller teckningsrätterna utan värde.
  • Dina värdepapper är registrerade på ett konto i Euroclear (före detta VPC), vilket innebär att värdepapperen är ägarregistrerade. Därmed kan du gå på bolagsstämmor och dylikt genom att enbart anmäla dig till bolaget.