Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Om verksamheten
Kundservice

Bankens styrelse

Ekollon

Sparbankslagen (FFFS 1987:619) föreskriver att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och styrelsen väljs av sparbankens huvudmän vid årsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

 

Sparbankslagen föreskriver vidare att om styrelsen ska utse en VD att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken. VD ska ingå i styrelsen som ledamot. Om ersättare utses för VD, ska den personen ingå som ersättare i styrelsen.

Styrelseledamot har en lagstadgad rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

 

Styrelsen genomför varje år en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag i styrelsearbetet utvärderas löpande. Det är styrelsen uppfattning att styrelsen samlat i sin helhet genom den samlade erfarenheten, vandel, lokalkännedom och branschkunskap därmed uppfyller de externa lag- och författningskraven på att ha tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag.

Ledamot

Anders Eriksson

 

Ledamot

Karin Wigert